Uniplast MH s.r.o.


Prejdi na obsah

Oddelenie logistiky

Oddelenia firmy

Zabezpečuje a sleduje všetky logistické reťazce dôležité pre našu firmu, ktoré sa týkajú zásobovania, transformačného cyklu a dodávok hotových výrobkov zákazníkom.

Zoskupuje:
Zásobovaciu logistiku
Výrobnú logistiku
Odbytovú logistiku

Jej logistické funkcie sa delia na:
Optimalizačná funkcia – snahou je optimalizovať technologické, technické, ekonomické aďalšie procesy – snaha o unifikáciu.
Miera obsluhy zákazníka – na ňu pôsobia 3 hlavné faktory ako dodacia lehota, pružnosť spoľahlivosť dodávky.
Sledovanie vzniku nákladov – jedná sa o optimalizovanie 2 typov nákladov:
Logistických – náklady na riadenie a vytvorenie logistického systému, náklady na zásoby, náklady na skladovanie, dopravné náklady a náklady na manipuláciu (obaly...)
Nákladov deficitu – tieto vznikajú ako dôsledok nedostatočnej obsluhy (penále, pokuty, strata zákazníka a pod.)O spoločnosti | Technologie | Oddelenia firmy | Vyrábané produkty | Kontakty | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu